Via Juris

Vertaald: de weg van het recht.

Vaak zijn die wegen ondoorgrondelijk. In elk onderdeel van je leven word je, vaak zelfs zonder erover na te denken, geconfronteerd met de wet.

Je krijgt een dagvaarding in de bus of hebt zelf de rechtbank nodig om je rechten af te dwingen.

Advocatenkantoor Via Juris bouwde ondertussen al meer dan twee decennia rechtbankervaring op en verleent advies, voert onderhandelingen en procedures voor particulieren, ondernemingen, overheden en verzekeraars.

Bij dit alles staat een persoonlijk contact van de advocaat met de cliënt centraal en wordt u op efficiënte, stipte en correcte wijze op de hoogte gehouden van het verloop van uw dossier. Waar mogelijk wordt een minnelijke regeling nagestreefd maar indien nodig worden uw rechten afgedwongen via tussenkomst van de rechtbank.

 

Lees verder