Advocatenkantoor Via Juris

Dienst

Collectieve schuldenregeling

U hebt als niet-handelaar overmatige schuldenlast en kan de gevolgen ervan niet meer de baas.

U hebt als niet-handelaar overmatige schuldenlast en kan de gevolgen ervan niet meer de baas. De collectieve schuldenregeling heeft als doel deze schulden in de mate van het mogelijke te betalen en dit terwijl uw gezin een menswaardig bestaan wordt gegarandeerd.

Het kantoor bouwde een zeeer ruime ervaring op in het opstellen van de aanvraag om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling, maar wordt door de rechtbank ook vaak aangesteld als schuldbemiddelaar.

In een notendop de voorwaarden en gevolgen van de procedure van collectieve schuldenregeling:

 

Wanneer kan ik toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling?

 • U bent geen handelaar of bent het niet meer sedert minstens zes maanden
 • U woont in België
 • U hebt overmatige schuldenlast
 • U hebt zichzelf niet bedrieglijk onvermogend gemaakt
 • U hebt destijds geen collectieve schuldenregeling ondergaan die minder dan vijf jaar geleden herroepen werd.

De collectieve schuldenregeling heeft als doel deze schulden in de mate van het mogelijke te betalen en dit terwijl uw gezin een menswaardig bestaan wordt gegarandeerd.


- Alain Vanryckeghem

Wat als ik toegelaten ben tot de collectieve schuldenregeling?

 • Deurwaarders mogen geen beslag meer leggen, de kosten lopen niet verder op.
 • Behalve een aantal uitzonderingen lopen er geen intresten meer tegen uw schulden.
 • Al Uw inkomsten (loon, werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering, kinderbijslag, onderhoudsgeld, vakantiegeld, pensioen,…) belanden op een rekening beheerd door de schuldbemiddelaar.
 • U ontvangt een leefgeld van de schuldbemiddelaar.
 • De schuldbemiddelaar staat in voor de betaling van uw kosten (huur, nutsvoorzieningen, verzekeringen,…) en van de facturen die u ons bezorgt. Daarbij wordt in onderling overleg nagezien op welke uitgaven er eventueel kan bespaard worden.
 • U maakt geen nieuwe schulden bij.

 

Wat is de taak van de schuldbemiddelaar?

 • Wanneer de schuldbemiddelaar voldoende zicht heeft op uw inkomsten en uitgaven stelt hij een betalingsplan op.
 • Als daarbij een (gedeeltelijke) kwijtschelding van schulden voorzien is, moet de schuldbemiddelaar de voor beslag vatbare goederen verkopen.
 • De procedure mag maximum zeven jaar duren, tenzij wanneer een langere termijn nodig is om de verkoop van beslagbare goederen te vermijden.
 • De schuldbemiddelaar stelt jaarlijks een verslag op.
 • Op het einde van de procedure vraagt de schuldbemiddelaar de beëindiging van de collectieve schuldenregeling met kwijtschelding van eventuele openstaande schulden.

 

 

Wat we nog meer kunnen doen

01

Invordering facturen

Last van wanbetalers? Ons kantoor helpt u bij de vordering van facturen.

Lees meer »
02

Collectieve schuldenregeling

U hebt als niet-handelaar overmatige schuldenlast en kan de gevolgen ervan niet meer de baas.

Lees meer »
03

Familierecht

Echtscheiding, problemen in verband met onderhoudsgeld, problemen in verband met de bezoekregeling van kinderen, ...

Lees meer »
04

Verkeer

Zeer vaak worden onze kosten in verkeerszaken betaald door uw verzekeringsmaatschappij. U moet ons dan niets betalen.

Lees meer »
05

Strafrecht

U hebt een misdrijf gepleegd, u bent slachtoffer van een misdrijf, ...

Lees meer »
06

Handelsrecht

U bent handelaar en bent betrokken in een commercieel geschil met een medecontractant.

Lees meer »
07

Faillissement

Hebt u als schuldeiser zelf gelden tegoed van een failliete klant, dan kan het kantoor u bijstaan om uw rechten zoveel mogelijk te vrijwaren.

Lees meer »
08

Huurrecht

U bent verhuurder van een pand en uw huurder laat na te betalen.

Lees meer »
09

Bouwzaken

U bent aannemer of architect en hebt een klant die nalaat te betalen, u bent bouwheer en ondervindt problemen bij de uitvoering van bouwwerken.

Lees meer »