Collectieve schuldenregeling

U hebt als niet-handelaar overmatige schuldenlast en kan de gevolgen ervan niet meer de baas. De collectieve schuldenregeling heeft als doel deze schulden in de mate van het mogelijke te betalen en dit terwijl uw gezin een menswaardig bestaan wordt gegarandeerd.

Het kantoor bouwde enerzijds een ruime ervaring op in het opstellen van de aanvraag om toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling, anderzijds in het optreden als schuldbemiddelaar.

In een notendop de voorwaarden en gevolgen van de procedure van collectieve schuldenregeling:

 

Wanneer kan ik toegelaten te worden tot de collectieve schuldenregeling?

-       U bent geen handelaar of bent het niet meer sedert minstens zes maanden

-       U woont in België

-       U hebt overmatige schuldenlast

-       U hebt zichzelf niet bedrieglijk onvermogend gemaakt

-       U hebt destijds geen collectieve schuldenregeling ondergaan die minder dan vijf jaar geleden herroepen werd.

 

Wat als ik toegelaten ben tot de collectieve schuldenregeling?

-       Deurwaarders mogen geen beslag meer leggen, de kosten lopen niet verder op.

-       Behalve een aantal uitzonderingen lopen er geen intresten meer tegen uw schulden.

-       Al Uw inkomsten (loon, werkloosheidsuitkering, ziekteuitkering, kinderbijslag, onderhoudsgeld, vakantiegeld, pensioen,…) belanden op een rekening beheerd door de schuldbemiddelaar.

-       U ontvangt een leefgeld van de schuldbemiddelaar.

-       Al naargelang er overeengekomen wordt staat de schuldbemiddelaar in voor de betaling van uw kosten (huur, nutsvoorzieningen, verzekeringen,…) en van de facturen die u ons bezorgt. Daarbij wordt in onderling overleg nagezien op welke uitgaven er eventueel kan bespaard worden.

-       U maakt geen nieuwe schulden bij.

 

Wat is de taak van de schuldbemiddelaar?

-       Wanneer de schuldbemiddelaar voldoende zicht heeft op uw inkomsten en uitgaven stelt hij een betalingsplan op.

-       Als daarbij een (gedeeltelijke) kwijtschelding van schulden voorzien is, moet de schuldbemiddelaar de voor beslag vatbare goederen verkopen.

-       Dit betalingsplan mag maximum zeven jaar duren vanaf de datum waarop u toegelaten werd tot de collectieve schuldenregeling, tenzij wanneer een langere termijn nodig is om de verkoop van beslagbare goederen te vermijden (let wel: de maximumtermijn van zeven jaar geldt enkel zo u nà 23 april 2012 toegelaten werd tot de procedure).

-       De schuldbemiddelaar legt jaarlijks een verslag neer bij de Arbeidsrechtbank en deelt dit ook mee aan de verzoeker.

-       Op het einde van de procedure vraagt de schuldbemiddelaar de beëindiging van de collectieve schuldenregeling met kwijtschelding van eventuele openstaande schulden.