Advocatenkantoor Via Juris

Tarieven

wetboek

Vaak hoeft u onze diensten helemaal niet te betalen, aangezien dat gebeurt door de verzekering of zelfs de tegenpartij.
Kijk daarom eerst onder de rubriek 'onze diensten' of uw dossier daar eventueel onder valt.

 

In andere gevallen bevat onze factuur drie elementen:

  • de kosten van de advocaat
  • de gerechtskosten
  • het ereloon

1 | De kosten van de advocaat

Dit zijn enerzijds de vaste kosten voor de werking van het kantoor, anderzijds de kosten specifiek aan uw dossier voor uitvoering van onze dienstverlening.

De vaste kantoorkosten (personeel, infrastructuur, hardware, software, onderhoud, materialen, telefoonkosten, enz.) worden verdeeld over alle dossiers aan de hand van een kantooreenheid van € 10 per pagina. 

De overige kosten bedragen:

  • aanmaak dossier: € 50
  • kopies: € 0,50/kopie
  • verplaatsingen: € 0,40/km
  • al deze tarieven zijn te vermeerderen met 21% BTW

2 | De gerechtskosten

Deze kosten betalen wij in het kader van een procedure aan derden zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden gedetailleerd vermeld in de factuur.

3 | Ereloon

Het ereloon is de vergoeding voor de diensten die de advocaat leverde.
In de regel wordt bij de aanvang overeengekomen hoe dit wordt aangerekend.

Ofwel wordt een uurtarief afgesproken, ofwel een vast bedrag voor een welbepaalde procedure of onderdeel van een procedure. Er kan ook een bijkomende vergoeding worden afgesproken bij een gunstig resultaat.