Familierecht

Familierecht heeft vooral te maken heeft met het juridisch regelen of bemiddelen van zaken die verband houden met familierelaties. Een van de meest gekende situaties waarbij men een advocaat familierecht nodig heeft, is bij echtscheiding.

U gaat scheiden. Wat nu?

Een echtscheiding is meestal een emotionele rollercoaster. Informatie inwinnen vooraleer u beslissingen neemt, is hierbij aangewezen. U kan daarom een afspraak boeken op ons kantoor voor een consult waarin de noodzakelijk info in mensentaal wordt overlopen. We luisteren naar uw specifieke situatie en geven een eerste advies op maat.

Desondanks dat echtscheiding de grootste pijler is binnen familierecht, kan Via Juris u ook helpen bij een aantal andere zaken.

Adoptie en afstamming

Via Juris kan de procedure voor erkenning of betwisting vaderschap of meemoederschap opstarten. We zijn tevens gespecialiseerd in afstamming met internationale component.

Nalatenschap

Als er geschillen zijn inzake erfenis, dan kan Via Juris u hier ook in begeleiden en bijstaan.

Bewindvoering

Bij bewindvoering stelt de vrederechter een bewindvoerder aan die de nodige beslissingen neemt over uw welzijn en geldzaken. Dit kan als u niet meer in staat bent om zelf deze beslissingen te nemen, door bvb. ziekte of handicap.

Benieuwd op welke domeinen we u nog kunnen helpen?

Overzicht expertises