Invordering onbetaalde facturen

Last van wanbetalers? Slechte betalers en onbetaalde facturen die zich opstapelen zijn nefast voor een bedrijf. Snelle actie is aangewezen en advocatenkantoor Via Juris kan u hierbij helpen. Bezorg ons uw onbetaalde facturen en wij zorgen ervoor dat deze kunnen geïnd worden.

Snel uw factuur innen

Last van wanbetalers? Bezorg ons uw onbetaalde factuur en wij zorgen ervoor dat deze kan geïnd worden.

Hoe verloopt de incasso procedure?
  • U stuurt ons de onbetaalde factuur, samen met uw bedrijfsgegevens, factuurvoorwaarden en de reden van niet-betaling.
  • Wij sturen een aangetekende ingebrekestelling naar de wanbetaler.
  • Bij niet-betaling en na overleg met u starten we de procedure op voor de rechtbank.
  • Er volgt een vonnis tot betaling.
  • In allerlaatste instantie wordt ook een deurwaarder aangesteld.

 

Meestal zijn hier voor u geen advocatenkosten aan verbonden, waarom?

De wanbetaler is een schadebeding en interesten verschuldigd. Wij laten ons als advocaat hiervan betalen, zodat u, als cliënt, geen betaling meer rest.

Kunnen we de factuur ook na alle bovenstaande acties, toch niet innen of is de wanbetaler ondertussen failliet, dan verrekenen we alleen onze kosten.


Benieuwd op welke domeinen we u nog kunnen helpen?

Overzicht expertises