Faillissement

  • Ons kantoor wordt door de Rechtbank van Koophandel vaak aangesteld als curator in faillissementen.
  • Hebt u als schuldeiser zelf gelden tegoed van een failliete klant, dan kan het kantoor u bijstaan om uw rechten zoveel mogelijk te vrijwaren.