Huurrecht

  • U bent verhuurder van een pand en Uw huurder laat na te betalen. Zo het versturen van een ingebrekestelling niet baat starten we procedure op bij de Vrederechter, om veroordeling te bekomen van de huurachterstallen en zeer vaak ook ontbinding van de overeenkomst met uitzetting tot gevolg.
  • U bent huurder van een pand en hebt problemen met de eigenaar, vaak omdat de woonst niet beantwoordt aan de wettelijke vereisten van leefbaarheid, gezondheid en veiligheid. Wij stellen de eigenaar in gebreke, desnoods wordt procedure opgestart om de nodige werken uit te voeren. Eventueel kan de huurontbinding gevorderd worden in het nadeel van de eigenaar, met terugbetaling van huurgelden.