Invordering facturen

Last van wanbetalers? Ons kantoor helpt u bij de invordering van facturen.In principe hebt u geen advocatenkosten aan dit soort dossiers, wij laten ons betalen door de tegenpartij die als handelaar het schadebeding en intresten verschuldigd is.

Hoe verloopt een invorderingsprocedure?

  • U stuurt ons uw openstaande vordering per e-mail, fax of post.
  • Na ontvangst van uw dossier versturen we een officiële ingebrekestelling naar de debiteur.
  • Bij gebrek aan gunstig gevolg binnen de acht dagen starten wij een gerechtelijke invordering op, nadat de solvabiliteit van de tegenpartij nagegaan werd.